Kurs Japansko iscrtavanje obrva

Kurs za japansko iscrtavanje obrva u Inter Esthetic Academy je individualnog tipa, jer je tada Vaša koncentracija kao polaznika najbolja. Na našem kursu možete veoma brzo savladati tehnike iz oblasti koja će Vam možda postati primarno zanimanje. Sav material koji se koristi tokom kursa je obezbeđen i uključen u cenu. Kroz praktičan rad steknite neophodno samopouzdanje za dalji rad sa svojim klijentima. Nakon kursa dobijate STARTER KIT (za 60 i vise ososba ). Takodje drzimo i grupne edukacije istog tipa.

Trajanje: 2 dana x 4 sata
Tematske jedinice:

Prvi dan obuke – teorija
Drugi dan obuke – praktični trening na sopstvenim modelima. Polaznici uče tehnike japanskog iscrtavanja obrva.
Sterilizacuja i sanitarija
Anestetici
Osnove dermatologije
Oporavak i kontrola
Podrška mentora za vreme kursa i po završetku

Prijavi se na kurs


Kursevi

Za sve dodatne informacije pozovite na telefon +381694333783 ili na +32472706924