Kurs Nadogradnja trepavica

Ruski volumen

Ruski volumen

Ruski volumen je savremena metoda nadogradnje trepavica koja se razlikuje od metode 1 na 1 po tome što se na svaku trepavicu ne stavlja po jedna svilena trepavica, već snop od 3-4 trepavice. Ove svilene trepavice su posebno dizajnirane i daju prirodan izgled gustih trepavica. Nadograđene trepavice traju dok prirodne trepavice ne otpadnu, pa je potrebno raditi redovne korekcije.

Trajanje: 1 dan x 5 sati
Tematske jedinice:

Praktična obuka sopstvenom modelu
Istorija volumena trepavica
Upoznavanje sa proizvodima za rad
Pravila volumen trepavica
Podrška mentora za vreme kursa i po završetku

Prijavi se na kurs


Kursevi

Za sve dodatne informacije pozovite na telefon +381694333783 ili na +32472706924